סדרה BAO K07
סדרה BAO K07

נתיכים תעשייתיים לפי תקן בריטי BS 88:6 415VAC

20368 נתיך דגם H07-AA02 תעשיתי אנגלי 40 א`
+
20370 נתיך דגם H07-AA02 תעשיתי אנגלי 50 א`
+
20372 נתיך דגם H07-AA02 תעשיתי אנגלי 63 א`
+
20374 נתיך דגם H07-AA02 תעשיתי אנגלי 80 א`
+
20376 נתיך דגם H07-AA02 תעשיתי אנגלי 100 א`
+