סדרה AAO HO7
סדרה AAO HO7

נתיכים תעשייתיים לפי תקן בריטי BS 88:6 415VAC

20352 נתיך דגם H07-AA02 תעשיתי אנגלי 2 א`
+
20354 נתיך דגם H07-AA02 תעשיתי אנגלי 4 א`
+
20356 נתיך דגם H07-AA02 תעשיתי אנגלי 6 א`
+
20358 נתיך דגם H07-AA02 תעשיתי אנגלי 10 א`
+
20360 נתיך דגם H07-AA02 תעשיתי אנגלי 16 א`
+
20362 נתיך דגם H07-AA02 תעשיתי אנגלי 20 א`
+
20364 נתיך דגם H07-AA02 תעשיתי אנגלי 25 א`
+
20366 נתיך דגם H07-AA02 תעשיתי אנגלי 32 א`
+