סדרה NSD-F06
סדרה NSD-F06

נתיכים תעשייתיים לפי תקן בריטי BS 88:4 550VAC

20312 נתיך דגם NSD תעשיתי אנגלי 2 א`
+
20314 נתיך דגם NSD תעשיתי אנגלי 4 א`
+
20316 נתיך דגם NSD תעשיתי אנגלי 6 א`
+
20318 נתיך דגם NSD תעשיתי אנגלי 10 א`
+
20320 נתיך דגם NSD תעשיתי אנגלי 16 א`
+
20322 נתיך דגם NSD תעשיתי אנגלי 20 א`
+
20324 נתיך דגם NSD תעשיתי אנגלי 25 א`
+
20326 נתיך דגם NSD תעשיתי אנגלי 32 א`
+