סדרה F21
סדרה F21

NITD נתיכים תעשייתיים לפי תקן בריטי BS 88: 1+2 550VAC

20332 נתיך דגם NITD תעשיתי אנגלי 2 א`
+
20334 נתיך דגם NITD תעשיתי אנגלי 4 א`
+
20336 נתיך דגם NITD תעשיתי אנגלי 6 א`
+
20338 נתיך דגם NITD תעשיתי אנגלי 10 א`
+
20340 נתיך דגם NITD תעשיתי אנגלי 16 א`
+
20342 נתיך דגם NITD תעשיתי אנגלי 20 א`
+