נתיכים תעשיתיים אמריקאים
נתיכים תעשיתיים אמריקאים

UL|BS דגם TRS : GOULD U.S.A בעלי השהייה להגנה על מנועים ושנאים 200KA 600VAC

20502 נתיך גלילי ארוך TRS 2A
+
20503 נתיך גלילי ארוך TRS 3A
+
20504 נתיך גלילי ארוך TRS 4A
+
20505 נתיך גלילי ארוך TRS 5A
+
20506 נתיך גלילי ארוך TRS 6A
+
20507 נתיך גלילי ארוך TRS 7A
+
20508 נתיך גלילי ארוך TRS 8A
+
20510 נתיך גלילי ארוך TRS 10A
+
20512 נתיך גלילי ארוך TRS 12A
+
20515 נתיך גלילי ארוך TRS 15A
+
20520 נתיך גלילי ארוך TRS 20R
+
20525 נתיך גלילי ארוך TRS 25A
+
20530 נתיך גלילי ארוך TRS 30A
+
20535 נתיך גלילי ארוך TRS 35R
+
20540 נתיך גלילי ארוך TRS 40A
+
20550 נתיך גלילי ארוך TRS 50A
+
20560 נתיך גלילי ארוך TRS 60A
+
20581 נתיך גלילי ארוך TRS 100A
+
20583 נתיך גלילי ארוך TRS 125A
+