בסיסים מודולרים לנתיכים גליליים
בסיסים מודולרים לנתיכים גליליים

גודל 10X38 32A 690V MSC.10 גודל 14X51 50A 690V MS.14 גודל 22X58 125A 690V MS.22

מפרט טכני

21002 בית נתיך מודולרי 10*38 חד קוטבי
+
21004 בית נתיך מודולרי 14*51 חד קוטבי
+
21006 בית נתיך מודולרי 22*58 חד קוטבי
+
21003 בית נתיך מודולרי 10*38 דו קוטבי
+
21008 בית נתיך מודולרי 10*38 תלת קוטבי
+
21010 בית נתיך מודולרי 14*51 תלת קוטבי
+
21012 בית נתיך מודולרי 22*58 תלת קוטבי
+