נתיכי אצבע
נתיכי אצבע

D1 E16 אישור VDE אופיין gL-gG 50KA 500V

19602 נתיך אצבע 2 אמפר
+
19604 נתיך אצבע 4 אמפר
+
19606 נתיך אצבע 6 אמפר
+
19610 נתיך אצבע 10 אמפר
+
19616 נתיך אצבע 16 אמפר
+
19620 נתיך אצבע 20 אמפר
+
19625 נתיך אצבע 25 אמפר
+