בסיסים ואביזרים לנתיכים קונטיננטליים
בסיסים ואביזרים לנתיכים קונטיננטליים

דגם D עד 63A

719650 בסיס 63 א` למסילה + ראש
+
19641 בית נתיך קונטי 25 אמפר
+
19646 ראש מתברג קונטי 63 א` II
+
19645 ראש מתברג קונטי 25 א` II
+
19648 ראש קונטי מתברג 100 אמפר
+