נתיכים קונטיננטליים
נתיכים קונטיננטליים

דגם D 50KA, 500V אופיין: gL-gG אישור: VDE

19502 נתיך קונטי 2 אמפר
+
19504 נתיך קונטי 4 אמפר
+
19506 נתיך קונטי 6 אמפר
+
19510 נתיך קונטי 10 אמפר
+
19516 נתיך קונטי 16 אמפר
+
19520 נתיך קונטי 20 אמפר
+
19525 נתיך קונטי 25 אמפר
+
19595 נתיך קונטי 35 אמפר בגודל 25 אמפר
+
19535 נתיך קונטי 35 אמפר
+
19550 נתיך קונטי 50 אמפר
+
19563 נתיך קונטי 63 אמפר
+
19580 נתיך קונטי 80 אמפר
+
19581 נתיך קונטי 100 אמפר
+
19583 נתיך קונטי 125 אמפר
+
19586 נתיך קונטי 160 אמפר
+
19589 נתיך קונטי 200 אמפר
+