נתיך להגנה על רבי מודד פלוק MERSEN
נתיך להגנה על רבי מודד פלוק MERSEN

שווי ערך ל DMM של בסמן 1000V AC|DC

מפרט טכני

20844 נתיך לפלוק 10*35 מהיר FSM 44|100A
+
20845 נתיך 10*38 מהיר לפלוק FSM 11A
+