נתיכי ניאוזד אולטרא רפיד
נתיכי ניאוזד אולטרא רפיד

סדרה D0 50KA, 250VDC, 400VAC אופיין gR

מפרט טכני

19776 נתיך ניאוזד אולטרה רפיד 6 אמפר
+
19777 נתיך ניאוזד אולטרה רפיד 10 אמפר
+
19778 נתיך ניאוזד אולטרה רפיד 16 אמפר
+
19779 נתיך ניאוזד אולטרה רפיד 20 אמפר
+
19780 נתיך ניאוזד אולטרה רפיד 25 אמפר
+
19781 נתיך ניאוזד אולטרה רפיד 35 אמפר
+
19782 נתיך ניאוזד אולטרה רפיד 50 אמפר
+
19783 נתיך ניאוזד אולטרה רפיד 63 אמפר
+