נתיכי אולטרא רפיד גודל 1-2-3 חיבור ברגים
נתיכי אולטרא רפיד גודל 1-2-3 חיבור ברגים
21981 נתיך גודל 1 אולטרה רפיד חבור ברגים 100 אמפר
+
21983 נתיך גודל 1 אולטרה רפיד חבור ברגים 125 אמפר
+
21986 נתיך גודל 1 אולטרה רפיד חבור ברגים 160 אמפר
+
21989 נתיך גודל 1 אולטרה רפיד חבור ברגים 200 אמפר
+
21991 נתיך גודל 1 אולטרה רפיד חבור ברגים 250 אמפר
+
22989 נתיך גודל 2 אולטרה רפיד חבור ברגים 200 אמפר
+
22991 נתיך גודל 2 אולטרה רפיד חבור ברגים 250 אמפר
+
22993 נתיך גודל 2 אולטרה רפיד חבור ברגים 315 אמפר
+
22994 נתיך גודל 2 אולטרה רפיד חבור ברגים 355 אמפר
+
22995 נתיך גודל 2 אולטרה רפיד חבור ברגים 400 אמפר
+
22996 נתיך גודל 3 אולטרה רפיד חבור ברגים 500 אמפר
+
22998 נתיך גודל 3 אולטרה רפיד חבור ברגים 630 אמפר
+