נתיכי אולטרא רפיד גודל 1-2-3 חיבור סכין
נתיכי אולטרא רפיד גודל 1-2-3 חיבור סכין

מפרט טכני

22400 נתיך גודל 1 אולטרה רפיד סכין 160 אמפר
+
22402 נתיך גודל 1 אולטרה רפיד סכין 200 אמפר
+
22404 נתיך גודל 1 אולטרה רפיד סכין 250 אמפר
+
22500 נתיך גודל 2 אולטרה רפיד סכין 200 אמפר
+
22502 נתיך גודל 2 אולטרה רפיד סכין 250 אמפר
+
22504 נתיך גודל 2 אולטרה רפיד סכין 315 אמפר
+
22506 נתיך גודל 2 אולטרה רפיד סכין 355 אמפר
+
22508 נתיך גודל 2 אולטרה רפיד סכין 400 אמפר
+
22600 נתיך גודל 3 אולטרה רפיד סכין 500 אמפר
+
22602 נתיך גודל 3 אולטרה רפיד סכין 630 אמפר
+