נתיכי אולטרא רפיד 00 חיבור ברגים MERSEN
נתיכי אולטרא רפיד 00 חיבור ברגים MERSEN

מפרט טכני

20935 נתיך 00 אולטרה רפיד חבור ברגים 35 א`
+
20950 נתיך 00 אולטרה רפיד חבור ברגים 50 א`
+
20963 נתיך 00 אולטרה רפיד חבור ברגים 63 א`
+
20980 נתיך 00 אולטרה רפיד חבור ברגים 80 א`
+
20981 נתיך 00 אולטרה רפיד חבור ברגים 100 א`
+
20983 נתיך 00 אולטרה רפיד חבור ברגים 125 א`
+
20986 נתיך 00 אולטרה רפיד חבור ברגים 160 א`
+
20989 נתיך 00 אולטרה רפיד חבור ברגים 200 א`
+
20991 נתיך 00 אולטרה רפיד חבור ברגים 250 א`
+
20993 נתיך 00 אולטרה רפיד חבור ברגים 315 א`
+
20994 נתיך 00 אולטרה רפיד חבור ברגים 350 א`
+
20995 נתיך 00 אולטרה רפיד חבור ברגים 400 א`
+