נתיכי אולטרא רפיד 00 חיבור סכין MERSEN
נתיכי אולטרא רפיד 00 חיבור סכין MERSEN
19116 נתיך גודל 00 אולטרה רפיד 16 אמפר
+
19120 נתיך גודל 00 אולטרה רפיד 20 אמפר
+
19125 נתיך גודל 00 אולטרה רפיד 25 אמפר
+
19135 נתיך גודל 00 אולטרה רפיד 32 אמפר
+
19150 נתיך גודל 00 אולטרה רפיד 50 אמפר
+
19163 נתיך גודל 00 אולטרה רפיד 63 אמפר
+
19180 נתיך גודל 00 אולטרה רפיד 80 אמפר
+
19181 נתיך גודל 00 אולטרה רפיד 100 אמפר
+
19183 נתיך גודל 00 אולטרה רפיד 125 אמפר
+
19186 נתיך גודל 00 אולטרה רפיד 160 אמפר
+