סכיני חיבור - לינקים
סכיני חיבור - לינקים

תוצרת MERSEN צרפת

מפרט טכני

19252 סכין חבור "לינק" גודל 00
+
19254 סכין חבור "לינק" גודל 01
+
19256 סכין חבור "לינק" גודל 02
+
19258 סכין חבור "לינק" גודל 03
+