נתיכים דגם אלקו G4,G2 של SIBA
נתיכים דגם אלקו G4,G2 של SIBA

לפי תקן שוויצרי SNV 24482, SEV 1066 500V gG

18574 נתיך סכין דגם אלקו G2 63
+
18575 נתיך סכין דגם אלקו G2 80
+
18581 נתיך סכין דגם אלקו G2 100
+
18583 נתיך סכין דגם אלקו G2 125
+
18585 נתיך סכין דגם אלקו G2 160
+
18589 נתיך סכין דגם אלקו G2 200
+
18590 נתיך סכין דגם אלקו G2 250
+
18693 נתיך סכין דגם אלקו G4 315A
+
18694 נתיך סכין דגם אלקו G4 355A
+
18695 נתיך סכין דגם אלקו G4 400A
+