מנתקי שליפה אנכיים סדרת ARS של APATOR
מנתקי שליפה אנכיים סדרת ARS של APATOR

לפי תקן IEC 947

מפרט טכני

עמוד 1 מתוך 1