מנתקי שליפה לנתיכי סכין NH של APATOR
מנתקי שליפה לנתיכי סכין NH של APATOR

לפי תקנים אירופאיים IEC947 & IEC269, מתאים לנחושת ואלומיניום

מפרט טכני

עמוד 1 מתוך 1