נתיך סכין - כושר ניתוק גבוה HRC של MERSEN
נתיך סכין - כושר ניתוק גבוה HRC של MERSEN

אופיין gl-gL-Gg כושר ניתוק 120KA 500V HRC

מפרט טכני (גודל 0-3)

מפרט טכני (גודל 4)

18710 נתיך גודל 000 10 אמפר
+
18716 נתיך גודל 000 16 אמפר
+
18720 נתיך גודל 000 20 אמפר
+
18725 נתיך גודל 000 25 אמפר
+
18735 נתיך גודל 000 35 אמפר
+
18740 נתיך גודל 000 40 אמפר
+
18750 נתיך גודל 000 50 אמפר
+
18763 נתיך גודל 000 63 אמפר
+
18780 נתיך גודל 000 80 אמפר
+
18781 נתיך גודל 000 100 אמפר
+
18783 נתיך גודל 00 125 אמפר
+
18786 נתיך גודל 00 160 אמפר
+
18787 נתיך גודל 000 125 אמפר - מיוחד
+
18863 נתיך גודל 1 63 אמפר
+
18880 נתיך גודל 1 80 אמפר
+
18881 נתיך גודל 1 100 אמפר
+
18883 נתיך גודל 1 125 אמפר
+
18886 נתיך גודל 1 160 אמפר
+
18889 נתיך גודל 1 200 אמפר
+
18891 נתיך גודל 1 250 אמפר
+
18981 נתיך גודל 2 100 אמפר
+
18983 נתיך גודל 2 125 אמפר
+
18986 נתיך גודל 2 160 אמפר
+
18989 נתיך גודל 2 200 אמפר
+
18991 נתיך גודל 2 250 אמפר
+
18993 נתיך גודל 2 315 אמפר
+
18994 נתיך גודל 2 355 אמפר
+
18995 נתיך גודל 2 400 אמפר
+
19093 נתיך גודל 3 315 אמפר
+
19094 נתיך גודל 3 355 אמפר
+
19095 נתיך גודל 3 400 אמפר
+
19096 נתיך גודל 3 425 אמפר
+
19097 נתיך גודל 3 500 אמפר
+
19098 נתיך גודל 3 630 אמפר
+
19197 נתיך גודל 4 630 אמפר
+
19198 נתיך גודל 4 800 אמפר
+
19199 נתיך גודל 4 1000 אמפר
+
19200 נתיך גודל 4 1250 אמפר
+
5595 נתיך סכין גודל 4 לשנאים 400 וולט - 630KVA
+
5596 נתיך סכין גודל 4 לשנאים 400 וולט - 400KVA
+
5597 נתיך סכין גודל 4 לשנאים 400 וולט - 250KVA
+