סטים קומפלט - קיטים 3-32 Weidmuller
סטים קומפלט - קיטים 3-32 Weidmuller

4 יח' - הכולל יח' חיצונית ניידת + יח' חיצונית לפנל + שקע ותקע פנימיים

מפרט טכני (כללי)

עמוד 1 מתוך 1