רבי פינים סדרת HDC הסדרה הרגילה 16 אמפר
רבי פינים סדרת HDC הסדרה הרגילה 16 אמפר

תוצרת "ווידמילר" גרמניה