מהדקי נברשת לוסטרקלמרה תקניים ללא פחית מגן TEKOX
מהדקי נברשת לוסטרקלמרה תקניים ללא פחית מגן TEKOX

מפרט טכני

9804 מהדק לוסטר קלמרה מס 1 רגיל
+
9810 מהדק לוסטר קלמרה מס.2 1106
+
9811 מהדק לוסטר קלמרה מס. 4 1116
+
9819 מהדק לוסטר קלמרה מס.3 1110
+
9825 מהדק לוסטר קלמרה מס 5 רגיל 35 מ"ר
+