מהדק שקע תקע PLUG IN TERMINAL
מהדק שקע תקע PLUG IN TERMINAL
9805 מהדק שקע תקע 12 נקודות מבודד מיוחד
+