מהדקי כתף תוצרת המזרח
מהדקי כתף תוצרת המזרח

מפרט טכני

79616 מהדק כתף 16 ממ"ר
+
79635 מהדק כתף 35 ממ"ר
+
79650 מהדק כתף 50 ממ"ר
+
79670 מהדק כתף 70 ממ"ר
+