תקע סיקון נייד מיוחד עם כניסת כבל חיבור מהיר
תקע סיקון נייד מיוחד עם כניסת כבל חיבור מהיר

מפרט טכני

6101110 תקע נייד 3*16 IP44 מיוחד חיבור מהיר
+
6101111 תקע נייד 3*16 IP67 מיוחד חיבור מהיר
+
6102110 תקע נייד 5*16 IP44 מיוחד חיבור מהיר
+
6102111 תקע נייד 5*16 IP67 מיוחד חיבור מהיר
+
6104001 תקע נייד 5*32 IP67 מיוחד חיבור מהיר
+