שקע סיקון לפנל
שקע סיקון לפנל

מפרט טכני

6115000 שקע לפנל 3*16
+
6116000 שקע לפנל 5*16
+
6116500 שקע לפנל 3*32
+
6117000 שקע לפנל 5*32
+
6117500 שקע לפנל 5*63
+
6117700 שקע לפנל 5*125
+
31029 שקע לפנל ישראלי עם קלפה
+