סירנה אלקטרונית מהמזרח
סירנה אלקטרונית מהמזרח

ML-20 מייבבת - עולה ויורדת עבודה רציפה כ-20 דק

מפרט טכני

16212 סירנה אלקטרונית מיבבת ML-20 230V AC 20V 100DB
+
16214 סירנה אלקטרונית מיבבתML-20 24V DC24DC
+
16210 סירנה אלקטרונית מיבבת ML-20-12VDC 12V
+