מנורות אזהרה לדים
מנורות אזהרה לדים

גובה 145 מ"מ
קוטר מירבי 95 מ"מ

מפרט טכני

16431 מנורת אזהרה לד סבוב אלקטרוני 230 אדום
+
16459 מנורת אזהרה לד סבוב אלקטרוני 230 אדום עם זמזם
+
16435 מנורת אזהרה לד סבוב אלקטרוני 230 ירוק
+
16437 מנורת אזהרה לד סיבוב אלקטרוני 24DC אדום
+
16463 מנורת אזהרה לד סבוב אלקטרוני 230 ירוק עם זמזם
+
16433 מנורת אזהרה לד סבוב אלקטרוני 230 צהוב
+
16461 מנורת אזהרה לד סבוב אלקטרוני 230 צהוב עם זמזם
+
16465 מנורת אזהרה לד סבוב אלקטרוני 24DC אדום עם זמזם
+
16441 מנורת אזהרה לד סבוב אלקטרוני 24DC ירוק
+
16439 מנורת אזהרה לד סבוב אלקטרוני 24DC צהוב
+
16467 מנורת אזהרה לד סבוב אלקטרוני 24DC צהוב עם זמזם
+