טיימרים מכניים
טיימרים מכניים

מפרט טכני

35207 טיימר מכני 7 דקות 2 מגעים
+
35215 טיימר מכני 15 דקות NC 1 1
+
35230 טיימר מכני 30 דקות NC 1 1
+
35260 טיימר מכני 60 דקות NC 1 1
+
35202 טיימר מכני 2 שעות NC 1 1
+
35206 טיימר מכני 6 שעות NC 1 1
+