מצופים, מפסקי כספית וטיימרים מכניים
מצופים, מפסקי כספית וטיימרים מכניים