דוושות רגל סדרה PD EMAS
דוושות רגל סדרה PD EMAS

גוף פלסטיק או אלומיניום חוזק מירבי, נתונים טכניים: מכני - מליון פעולות. חשמלי - 100,000 פעולות. IP65 4A PDK - דוושות עם כיסוי מגן מתכתי PPK - דוושות עם כיסוי מגן פלסטי PDN - דוושות ללא כיסוי מגן.

מפרט טכני

עמוד 1 מתוך 1