אמפרמטרים 2 ו-3 מחוגים
אמפרמטרים 2 ו-3 מחוגים
30420 אמפרמטר AC גודל 96 2 מחוגים למשנ"ז 600/5 אמפר
+
30474 אמפרמטר 96 שלושה מחוגים 100 אמפר למשנ"ז
+
30476 אמפרמטר 96 שלושה מחוגים 200 אמפר למשנ"ז
+
30478 אמפרמטר 96 שלושה מחוגים 400 אמפר למשנ"ז
+
30480 אמפרמטר 96 שלושה מחוגים 600 אמפר למשנ"ז
+
30484 אמפרמטר 96 שלושה מחוגים 1000 אמפר למשנ"ז
+
30892 מד תדירות ללוח SD-96
+
30448 מד תדר ללוח גודל 72 45 עד 55 הרץ
+