וולטמטרים גודל 96
וולטמטרים גודל 96
30424 וולטמטר AC גודל 96 300 וולט
+
30426 וולטמטר AC גודל 96 500 וולט
+