אמפרמטרים גודל 96 חבור משנה זרם
אמפרמטרים גודל 96 חבור משנה זרם
30408 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 5 אמפר
+
30425 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 5|40 אמפר
+
30427 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 5|50 אמפר
+
30428 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 5|60 אמפר
+
30409 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 5|75 אמפר
+
30410 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 5|100 אמפר
+
30411 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 150|5 אמפר
+
30412 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 5|200 אמפר
+
30413 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 250/5 אמפר
+
30414 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 5|300 אמפר
+
30418 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 5|400 אמפר
+
30419 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 5|500 אמפר
+
30421 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 5|600 אמפר
+
30422 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 5|800 אמפר
+
30423 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 5|1000 אמפר
+