אמפרמטרים גודל 96 חבור ישיר
אמפרמטרים גודל 96 חבור ישיר
30408 אמפרמטר AC גודל 96 למשנ"ז 5 אמפר
+
30400 אמפרמטר AC גודל 96 10 אמפר
+
30402 אמפרמטר AC גודל 96 25 אמפר
+
30403 אמפרמטר AC גודל 96 20 אמפר
+
30405 אמפרמטר AC גודל 96 30 אמפר
+
30407 אמפרמטר AC גודל 96 40 אמפר
+
30404 אמפרמטר AC גודל 96 50 אמפר
+
30406 אמפרמטר AC גודל 96 60 אמפר
+