אביזרים למאווררים
אביזרים למאווררים
6286300 רשת למאוורר 120 מ"מ
+
6286301 מסנן אבק למאוורר 120 מ"מ
+
6286501 רשת למאוורר 80 מ"מ
+
6286502 מסנן אבק למאוורר 80 מ"מ
+
6286601 רשת למאוורר 150 מ"מ אובלי
+