טוגלים
טוגלים
6234500 מפסק טוגל - 1021 ON - OFF 1P 16A
+
6234560 מפסק טוגל 1121 1P ON - ON
+
6234520 מפסק טוגל 1122 ON - OFF - ON 1P 16A
+
6234580 מפסק טוגל 1221 ON - OFF 2P 16A
+
6234540 מפסק טוגל 1322 - ON - OFF - ON 2P 16A
+
6234590 מפסק טוגל 1321 2P ON - ON
+
6234600 כובעון כיסוי לטוגל
+