מפסקי צעד
מפסקי צעד

מפרט טכני

57126 מפסק פקט 16A 2POLE 3 STEP 0-2
+
57130 מפסק פקט 16A 1POLE 3 STEP 0-3
+
57134 מפסק פקט 16A 1POLE 4 STEP 0-4
+
57138 מפסק פקט 5 צעד 16 אמפר
+
57141 מפסק פקט 6 צעד 16 אמפר
+
57142 מפסק פקט 16A 1POLE 7 STEP 0-7
+