מחלף 1-0-2 עם אפס
מחלף 1-0-2 עם אפס

מפרט טכני

57074 מפסק פקט 10A 1POLE 1-0-2
+
57076 מפסק פקט 1-2 3POLE 10A
+
57078 מפסק פקט 16A 1POLE 1-0-2
+
57082 מפסק פקט 20A 1POLE 1-0-2
+
57086 מפסק פקט 10A 2POLE 1-0-2
+
57090 מפסק פקט 16A 2POLE 1-0-2
+