מפסק 0-1 תלת קוטבי
מפסק 0-1 תלת קוטבי

מפרט טכני

57022 מפסק פקט 16A 3POLE 0-1
+
57026 מפסק פקט 20A 3POLE 0-1
+
57030 מפסק פקט 25A 3POLE 0-1
+
57034 מפסק פקט 32A 3POLE 0-1
+
57038 מפסק פקט 40A 3POLE 0-1
+
57042 מפסק פקט 50A 3POLE 0-1
+
57046 מפסק פקט 63A 3POLE 0-1
+
57050 מפסק פקט 80A 3POLE 0-1
+