בורר אמפרמטרים וולטמטרים
בורר אמפרמטרים וולטמטרים

מפרט טכני

57166 מפסק פקט 4 מצבים בורר אמפרמטר
+
57170 מפסק פקט 7 מצבים בורר וולטמטר
+
57195 אביזר להרכבה על פס דין PSR1
+