EMAS לחצנים ומפסקים קוטר 22 סדרה CP|CM
EMAS לחצנים ומפסקים קוטר 22 סדרה CP|CM

סדרה זו בדרגת אטימות IP65. פלסטיק CP מתכת CM סדרה מגוונת המתאפיינת בנוחות הרכבה ותפעול חבור הגוף והמגעים בשיטת לגו אמינות של יחידות המגעים ועמידות בבעירה לפי V0 יחידות בלוק תאורה ניתנות להוספה כפתורים מפוליקרבונט חזק

מפרט טכני

עמוד 1 מתוך 5