תושבות לממסרים זעירים
תושבות לממסרים זעירים

מפרט טכני (1)

מפרט טכני (2)

731279 תושבת מיוחדת לפרינט + קפיץ 5 פין זעיר
+
731280 תושבת לממסר זעיר 5 פין
+
731300 תושבת לממסר זעיר 8 פין
+