ממסרים זעירים לתושבות ולפרינט
ממסרים זעירים לתושבות ולפרינט

מפרט טכני

731150 ממסר זעיר 5 פין 1C|O לפרינט ואו תושבת JQX14FC 12VDC שקוף 10אמפר
+
731160 ממסר זעיר 5 פין 1C|O לפרינט ואו תושבת JQX14FC 230VAC שקוף 10אמפר
+
731180 ממסר זעיר 5 פין 1C|O לפרינט ואו תושבת JQX14FC 24VAC שקוף 10אמפר
+
731200 ממסר זעיר 5 פין 1C|Oלפרינט ואו תושבת JQX14FC 24VDC שקוף 10אמפר
+
731220 ממסר זעיר 8 פין 2C|O לפרינט ואו תושבת JQX14FC 230VAC שקוף 5אמפר
+
731240 ממסר זעיר 8 פין 2C|O לפרינט ואו תושבת JQX14FC 24VAC שקוף 5אמפר
+
731260 ממסר זעיר 8 פין 2C|O לפרינט ואו תושבת JQX14FC 24VDC שקוף 5אמפר
+
731320 ממסר זעיר 5 פין C|O 1 לפרינט ואו תושבת JQX145F 24VDC שחור
+