ממסר זרם גבוה למזגנים
ממסר זרם גבוה למזגנים
733000 ממסר דגם G7L-1A 30A 230V למזגנים
+