תושבות לסדרה 70
תושבות לסדרה 70

מפרט טכני

732850 תושבת לממסר 8 פין עגול 9022
+
732900 תושבת לממסר 11 פין עגול 9023
+
732860 בסיס 8 פין עגול חדש 90.20
+
732870 בסיס 11 פין עגול חדש 90.21
+