ממסרים עם פינים עגולים סדרה 70
ממסרים עם פינים עגולים סדרה 70

ממסרים עם פינים עגולים 10 אמפר סדרה 70 עם נעילה
מפרט טכני (דוג' של דגם יחיד)

 

732100 ממסר 8 פין עגול 2C|O נעילה +לד 230VAC
+
732150 ממסר 8 פין עגול 2C|O נעילה +לד 48VAC
+
732200 ממסר 8 פין עגול 2C|O נעילה +לד 24VAC
+
732250 ממסר 8 פין עגול 2C|O נעילה +לד 12VAC
+
732300 ממסר 8 פין עגול 2C|O נעילה +לד 48VDC
+
732350 ממסר 8 פין עגול 2C|O נעילה +לד 24VDC
+
732400 ממסר 8 פין עגול 2C|O נעילה +לד 12VDC
+
732450 ממסר 11 פין עגול 3C|O נעילה +לד 230VAC
+
732500 ממסר 11 פין עגול 3C|O נעילה +לד 48VAC
+
732550 ממסר 11 פין עגול 3C|O נעילה +לד 24VAC
+
732600 ממסר 11 פין עגול 3C|O נעילה +לד 12VAC
+
732650 ממסר 11 פין עגול 3C|O נעילה +לד 48VDC
+
732700 ממסר 11 פין עגול 3C|O נעילה +לד 24VDC
+
732750 ממסר 11 פין עגול 3C|O נעילה +לד -12 DC
+