ממסרים עם פינים שטוחים סדרה 57
ממסרים עם פינים שטוחים סדרה 57

ממסרים עם פינים שטוחים 5|10 אמפר סדרה 57 עם לד + נעילה
מפרט טכני

731000 ממסר 8 פין שטוח +נעילה+לד 230 ו` AC
+
731020 ממסר 8 פין שטוח +נעילה+לד 24 ו` AC
+
731040 ממסר 8 פין שטוח +נעילה+לד 24 ו` DC
+
731060 ממסר 14 פין שטוח +נעילה+לד 230 ו` AC
+
731005 ממסר 14 פין שטוח +נעילה+לד-110 וולט AC
+
731004 ממסר 14 פין שטוח +נעילה +לד -48וולט-AC
+
731080 ממסר 14 פין שטוח +נעילה+לד 24 ו` AC
+
731002 ממסר 14 פין שטוח + נעילה +לד -12 וולט-AC
+
731100 ממסר 14 פין שטוח +נעילה+לד 24 ו` DC
+
731003 ממסר 14 פין שטוח +נעילה +לד -48 וולט-DC
+
731001 ממסר 14 פין שטוח+נעילה +לד -12וולט DC
+
731070 ממסר 14 פין שטוח +נעילה+לד 60 ו DC
+