ממסרי הגנה טרמיים
ממסרי הגנה טרמיים

לשימוש עם מגענים ומתנעים.
מפרט טכני

עמוד 1 מתוך 2